REGULAMIN ZAMÓWIEŃ POSIŁKÓW

Poniżej przedstawiam regulamin dotyczący zamówień posiłków podczas Klubowych

Mistrzostw Świata w restauracji AD GUSTUM:
1. Oferta gastronomiczna:
– Oferta dostępna jest na stronie: https://adgustum.pl/world-championship-menu/, w punkcie informacyjnym strefy cateringowej oraz poprzez kod QR umieszczony na identyfikatorach uczestników Mistrzostw.

2. Zamówienie na poniedziałek (17.07.2023):
– Zamówienie na ten dzień należy złożyć do godziny 08:00 w poniedziałek (17.07.2023).
– Zamówienie można złożyć na adres e-mail akademia@adgustum.pl.

3. Zamówienia od wtorku do soboty:
– Zamówienia na te dni będą przyjmowane na podstawie formularzy zamówień przekazanych w pierwszym dniu mistrzostw.
– Formularze zamówień na dany dzień mistrzostw należy przekazać do punktu informacyjnego strefy cateringowej najpóźniej do godziny 9:00 dnia poprzedzającego zamówienie. Przykład: Zamówienie na środę (19.07.2023) należy przekazać we wtorek (18.07.2023) do godziny 9:00.

4. Indywidualne pakiety formularzy zamówień:
– Każda drużyna otrzymuje swój własny zestaw formularzy zamówień.

5. Zamówienia dla całego zespołu:
– Zamówienia składane są dla całego zespołu.
– Za zamówienia odpowiedzialny jest kierownik danego zespołu.

6. Realizacja zamówień:
– Zamówienia na dany dzień mistrzostw będą realizowane na podstawie podpisanego przez kierownika formularza zamówień.
– Posiłki będą dostarczane w jednorazowych pojemnikach.
– Całość zamówienia dla danego klubu będzie przekazywana kierownikowi zespołu.

Ad Gustum
Dobrzyny 3A (OTW Bąków),
46-233 Kluczbork
NIP 751-177-71-24
www.adgustum.pl
Management +48 791 946 012

7. Harmonogram odbioru posiłków:
– Śniadania będą dostępne w punkcie informacyjnym strefy cateringowej w
godzinach 6:30-7:30.
– Obiady będą dostępne w punkcie informacyjnym strefy cateringowej w godzinach
14:30-15:30.

8. Płatność:
– Płatność za dostarczone posiłki w danym dniu będzie dokonywana podczas odbioru obiadów przez kierowników drużyn.
– Forma płatności: karta płatnicza, przelew (indywidualne ustalenia z danymi klubami).
– Istnieje możliwość dokonania płatności zbiorczej za cały okres trwania mistrzostw,
po wcześniejszych ustaleniach z danym klubem.

9. Kontakt:
– W przypadku pytań dotyczących zamówień, płatności, dostaw można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 791 946 012 lub poprzez e-mail akademia@adgustum.pl.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi zasadami i przestrzeganie regulaminu podczas składania zamówień posiłków podczas Klubowych Mistrzostw Świata w restauracji AD GUSTUM.

Ad Gustum
Dobrzyny 3A (OTW Bąków),
46-233 Kluczbork
NIP 751-177-71-24
www.adgustum.pl

Management +48 791 946 012